Jezersko

  • Vzdálenost od Kempu Šobec: 52 km
  • Délka cesty: 53 min

Jezersko, zelené údolí, je na východě obklopeno věncem Savinjských Alp, které se před šedesáti miliony let vzepjaly k nebi v čilém pozemském pohybu. Od severu k západu ho ohraničuje více než tři sta milionů let starý korálový útes. Na severu je státní hranice s Rakouskem, která v nové Evropě stále méně vymezuje slovinský život na obou stranách pohoří. Na jihu cesta klesá do nejdelší slovinské vesnice - Kokra, kde byl nalezen nejstarší vápenec ve Slovinsku. Údolí tvořené mohutným ledovcem, který zmizel před deseti tisíci lety, bylo kvůli nepropustnosti dna na konci doby ledové zatopeno velkým ledovcovým jezerem, podle kterého bylo místo pojmenováno „Pr 'Jezer“. Později se vyvinula modernější podoba názvu Jezersko. Na březích jezera se můžete osvěžit typickými místními pochoutkami.